Presentació / Presentación


Benvingut/da a Fonaments de disseny, bloc ideat i utilitzat com a bloc d'aula de l'assignatura de Disseny que durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011 a l'institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat. A partir del curs 2011-2012 es va deixar d'ofertar la modalitat d'arts a l'institut, i per tant, també l'assignatura de Disseny que en formava part.

L'assignatura de Disseny consta de quatre hores setmanals de classe presencial, de les quals, tres es realitzaven a l'aula taller i una a l'aula d'informàtica gràfica. Els continguts i enunciats i algunes d'activitats estaven allotjats en la pàgina Moodle del curs.

En relació a la programació voldria citar i agrair tres fonts: la pàgina web de Montserrat Planella i Serra anomenada Materials i recursos per al Batxillerat d'Arts que inclou propostes de programació de totes les matèries de modalitat i que ha estat durant molt temps un referent per a molts professors, entre els que m'incloc, el llibre Fonaments de disseny editat per l'ICE l'any 2004 i que té com a coautors a Miquel Mallol, Josep M Martí, Daniel Moya, Lourdes Perlas i Ferran Renau, i els consells de l'Ana Troitiño, professora d'arts amb molts anys d'experiència demostrada en l'assignatura.

El bloc va iniciar-se el febrer de 2010 amb l'objectiu de ser un espai obert i dinàmic en el que poder mostrar treballs fets pels alumnes, oferir recursos didàctics amplis, posar en contacte als alumnes amb blocs, centres d'estudi i espais relacionats amb la matèria i comentar notícies o esdeveniments vinculats amb els diversos àmbits del disseny. Està enllaçat amb el bloc EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA relacionat amb les assignatures de d'Educació plàstica i visual a l'ESO i de Dibuix tècnic a batxillerat..

Aquest espai està basat en l'enfocament constructivista de l'aprenentage i en el convenciment de les possibilitats que les TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i de la comunicació) i la Web 2.0 ofereixen als aprenentatges artístics. Les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació), les TAC i la Web 2.0 ens brinden al professorat d'arts la possibilitat de resituar les nostres matèries, basades en el pensament visual i la creativitat, com a estratègies i recursos intel·lectuals fonamentals en la societat del coneixement.
Agrairé les teves aportacions i comentaris en qualsevol dels apartats del bloc.

L'any 2011 va està guardonat per l'associació Espiral amb el tercer premi de la modalitat de blogs d'aula de batxillerat. Voldria agrair a Espiral l'impuls i difusió que generen en relació a la implantació de les TIC al món de l'aprenenetatge.

Presentación

Bienvenid@ a Fonaments de disseny, blog ideado y usado como blog de aula de la asignatura de Diseño durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 en el instituto Baldiri Guilera del Prat de Llobregat. A partir del curso 2011-2012 se dejó de ofertar la modalidad de arte en el instituto y por lo tanto, también esta asignatura.

La materia de Diseño consta de cuatro horas semanales de clase presencial, de las cuales, tres se realizavan en una aula taller y una en una aula de informática gráfica. Los contenidos y enunciados de algunas actividades se visualizavan en la página Moodle del curso.

En relación a la programación querría citar y agradecer tres fuentes: la página web de Montserrat Planella Serra llamada Materials i recursos per al Batxillerat d'Arts que incluye propuestas de programación de todas las materias de modalidad y que ha sido durante mucho tiempo un referente para muchos profesores, entre los que me incluyo, el libro Fonaments de disseny editado por el ICE el año 2004 y que tiene como coautores a Miquel Mallol, Josep M Martí, Daniel Moya, Lourdes Perlas y Ferran Renau, y los consejos de Ana Troitiño, profesora de artes con muchos años de experiencia demostrada en la asignatura.
El blog Fonaments de Disseny surgió durante el mes de febrero de 2010 con el objetivo de ser un espacio abierto y dinámico en el que poder mostrar los trabajos hechos por los alumnos, ofrecer recursos didácticos amplios y poner en contacto a los alumnos con blogs, centros de estudio y espacios vinculados con los diversos ámbitos del diseño. Fonaments de disseny está enlazado con el blog EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA relacionado con las asignaturas de educación plástica y visual en la ESO y de Dibujo técnico en bachillerato.

Este espacio está basado en el enfoque constructivista del aprendizaje y el convencimiento de las posibilidades que les TAC (Tecnologías del apendizaje y la comunicación) y la Web 2.0 ofrecen a los aprendizajes artísticos. Las TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación), les TAC  y la Web 2.0 brindan al profesorado de artes la posibilidad de resituar nuestras materias, basadas en el pensamiento visual y la creatividad, como estrategias y recursos intelectuales fundamentales en la sociedad del conocimiento.
Agradeceré tus aportaciones y comentarios en cualquier apartado del blog.

Este blog fue galardonado por la asociación Espiral en el año 2011 con el tercer premio de la modalidad de blocs de aula de bachillerato. Quería agradecer a Espiral la labor de divulgación y impulso de la implantación de las TIC en el ámbito docente que estan llevando a cabo.