29 de maig de 2011

Proposta d'organització per a les classes de preparació de les PAU 2011

Benvolguts alumnes,

Durant els propers dies tenim un calendari apretat, dimarts 31 heu de passar per l'institut a recollir les notes finals i dimecres 1 de juny comencem les classes per preparar les proves de les PAU.

Només tenim 4 sessions en les que he pensat que podríem realitzar les següents activitats:

Dijous 2: fem un examen de les PAU.
Divendres 3: comentem l'examen.
Dimarts 7: repassem conceptes vinculats a l'àmbit de comunicació: tipografia, enfocaments estètics, criteris de comunicació, etc.
Dijous 9: aclarim dubtes, visualitzem i comentem exàmens de cursos passats.
Si teniu altres propostes, dubtes, o temes que no us hagin quedat clars, o voleu organitzar les sessions d'una altra manera, anoteu-m'ho aquí afegint un comentari per tal que m'ho pugui preparar. Recordeu que també us podeu posar en contacte amb mi via e-mail.
Aprofito per avançar-vos la informació sobre l'estructura de l'examen i els criteris d'avaluació:
 
Estructura de l'examen de disseny de les PAU 2011:
La prova consta de tres exercicis, la primera part és comuna i obligatòria per a tot l'alumnat (exercici 1) i una segona part (exercicis 2 i 3) diferenciades en dues opcions (A i B).
Part comuna :
Resoldre una única qüestió obligatòria (Exercici 1)
Opció A
Resoldre l’Exercici 2 i l’Exercici 3.
Opció B
Resoldre l’Exercici 2 i l’Exercici 3.
Part comuna: Obligatòria.
Exercici 1:
Consistirà a donar resposta a una qüestió concreta de coneixements de caire teòricometodològic objectual, sociocultural, estètic, històric, i/o tècnic respecte a l'àmbit del disseny, que mostri les capacitats perceptives, reflexives i argumentatives vers qüestions de tipus general.
Part optativa: a escollir entre opció A i B.
Les diferents qüestions sempre respectaran la possibilitat d'elecció d'àmbit, però tenint en compte el medi on es desenvolupen segons sigui bi o tridimensional. Així, trobarem que cadascuna de les qüestions correspondran a una d'aquestes disposicions:
  • Pertanyents a la Bidimensió: bàsicament activitat de disseny gràfic,
  • Pertanyents a la Bi i a la Tridimensió alhora: bàsicament activitats d'envasos i embalatges (packaging), gràfica tridimensional, i d'indumentària.
  • Pertanyents a la tridimensió pel que fa el món objectual: bàsicament a activitats de disseny industrial d'objecte.
  • Pertanyents a la tridimensió pel que fa a les relacions amb l'entorn: bàsicament a activitats sobre espai habitable i entorn urbà.
Els àmbits de resolució de l’Exercici 2 no coincidiran mai amb els de l’Exercici 3, és a dir que si l’Exercici 2 versa, per exemple, sobre la bidimensió, generalment l’Exercici 3 ho farà sobre la tridimensió, i a l’inrevés.

Criteris generals d'avaluació:

Part comuna: Obligatòria.
Exercici 1: [2 punts]
Part optativa: a escollir entre opció A i B.
Exercici 2 [2 punts]
Aquest exercici pretén valorar l'experiència pràctica que ha tingut l'alumnat durant la seva formació respecte als distints camps professionals del disseny, citats en l'apartat 3.3 de "Fets, conceptes i sistemes conceptuals" (Primer Nivell de Concreció):
  • Disseny gràfic.
  • Disseny industrial: *disseny del producte, de l'objecte, de la indumentària i "moda"
  • L'espai habitable: interiorisme i entorn urbà.
*S'especifiquen grups o àmbits del disseny industrial, com a orientació.
I fer una valoració de les seves capacitats analítiques i reflexives respecte a problemàtiques específiques d'aquests àmbits professionals.
Exercici 3 [6 punts]
Aquest exercici pretén valorar l'experiència pràctica que ha tingut l'alumne/a durant la seva formació respecte als distints camps professionals del disseny:
  • Disseny gràfic.
  • Disseny industrial: *disseny del producte, de l'objecte".
  • L'espai habitable: interiorisme i entorn urbà.
*S'especifiquen grups o àmbits del disseny industrial, com a orientació.
I valorar les seves capacitats de generar idees i propostes en projectes de disseny, deixant per a les fases inicials la resolució tècnica. 

Si teniu dubtes sobre l'estructura, me'ls anoteu aquí mateix o me'ls comenteu el proper dijous!

Fins ara,