11 de maig de 2011

Expositors

Finalitzat el treball sobre expositors, us comento alguns dels treballs presentats.
El treball ha consistit en el disseny d'un expositor per a mostrar una bombeta elèctrica. En l'enunciat es plantejava el cas d'un disseny per a mostrar una bombeta que podia ubicar-se en un aparador o en un estand. L'expositor havia d'estar construït amb un únic pla no encolat i mostrar amb la major claredat possible les característiques formals i estructurals de l'objecte. El material emprat podia ser cartó o plàstic flexible. Juntament amb la maqueta calia lliurar:
- Un full DIN A 3 amb esbossos, explicacions i esquemes, de manera que quedés clara l'evolució del procés seguit. En l'escrit calia justificar la proposta presentada segons els conceptes de funcionalitat i comunicabilitat indicats.
- Un segon full DIN A 3 amb el desenvolupament pla de la solució, a mida real i acotat en centímetres, diferenciant les línies de plec i les línies de tall.
- La maqueta feta amb cartolina, cartó ondulat o plàstic flexible a mida natural, amb la bombeta incorporada.

Proposta de la Mireia Bogaz:


Proposta de l'Ángela Pizarro:
Proposta de l'Eulàlia Balaguer:
Proposta de la Lydia Lago: