30 d’octubre de 2010

Creació d'un logotip

Enunciat del treball:
Inventa una empresa i crea-li un logo que inclogui logotip i iconotip. L'iconotip haurà de ser la imatge real d'un objecte o element.

Per fer el treball segueix els següents passos:
  1. Imagina una empresa.
  2. Documenta't i busca logotips d'empreses del mateix sector, fixa't en la tipografia emprada, els colors i les iconotips de les empreses i relaciona'ls amb les característiques o valors que volen transmetre.
  3. Imagina una imatge d'un objecte relacionat amb la empresa que has imaginat.
  4. Crea un nom per a la teva empresa.
  5. Busca una tipografia afí a les característiques de l'empresa. (Amb tot el que ara saps sobre tipografia, ni se t'acudeixi utilitzar el word art). Per tant, escriu les característiques o valors més important de l'empresa i busca una tipografia que per les seves característiques formals, les reflecteixi.
  6. Dibuixa: fes un esborrany del logotip que inclogui la imatge i el logotip. Pensa en la composició, en la ubicació de la imatge i del text i de la seva proporció. Situa el tex en sentit horitzontal per facilitar la seva lectura i visibilitat.
  7. Aconsegueix la imatge fotografiant l'objecte i aïllant-lo del fons amb qualsevol programa de tractament d'imatges.
  8. Insereix un text en la imatge per tal d'escriure el nom de l'empresa amb la tipografia triada.
          Compte: recorda que no pots variar les proporcions de la tipografia ni deformar-la.
  1. Converteix l'arxiu a imatge jpg i envía-me'l acompanyat d'un text on es descrigui el procés.
Com sempre, no s'acceptarà cap treball que no hagi tingut seguiment des dels seus orígens més remots.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada