5 de maig de 2010

Darrer treball del curs: disseny d'un estand

Presentem els resultats del darrer treball del curs, pertanyent al mòdul d'Entorn i dins d'aquest a Arquitectures efímeres. Per a publicar-los al blog se n'ha  fet una selecció atenent a  la seva qualitat i adequació a l'enunciat.
El treball va tenir una durada de tres setmanes durant les quals calia fer el projecte a través de dibuixos i esborranys, revisar-los i adequar-ne els aspectes de comunicabilitat, funcionalitat, context  i els derivats de la seva concreció formal.

Enunciat del treball: 
Disseny d'un estand destinat a una llibreria amb la finalitat de presentar-se a una fira del llibre.
a) L'exercici s'havia de resoldre d'acord amb les següents condicions:
- Parcel·la de 4 x 6 m, amb divisòries respecte a les parcel·les veïnes fins a una altura de 2,5 m aproximadament, sense l'obligació que els acabats fossin necessàriament horitzontals.  Ubicació de la parcel·la:
- L'exercici es realitzarà a escala 1/20 (5 cm = 1 m), obligadament a través de maqueta, i s'ha d'emprar cartró ploma, cartolina i/o paper gruixut.
Els elements són autoportants: és a dir, la seva estabilitat ha d'estar basada en la seva pròpia estructura (admetrem, però, que les divisòries amb les parcel·les veïnes es puguin proposar simplement dretes i enganxades).
- Equipament funcional mínim, consistent en un mostrador per a dues persones destinades a atendre els visitants; es poden proposar altres volums, funcionals o no: expositors, marquesines, peanyes per a fulletons, prestatges, volums lliures, suports senyalitzadors... L'estand se suposa globalment sense sostre.
- Tipus d'espai, volumetria, materials, forma de les divisòries i acabats interiors a criteri de l'alumne; es poden involucrar gràfics si es consideren necessaris, però en qualsevol cas ha de figurar ben visible la paraula DOCUMENTA com a simulació del nom de la llibreria.
b) Recordeu que:
Un estand és una petita arquitectura efímera destinada a la promoció de certs productes o entitats de diferents tipologies. El mateix microclima existent a l'interior de les grans naus que acullen multitud d'estands allibera el dissenyador de la necessitat de tancaments aïllants, i el fet de no haver-ne de projectar la coberta alleuja molt el fet projectual des del punt de vista de l'estructura portant. Així, es pot enfocar tot l'esforç de disseny cap a dos objectius. Primer, que l'estand funcioni per a allò que està previst, i que ho faci bé i sense disfuncions (adequació funcional: no oblidem que un estand pot ser visitat en un sol dia per milers de persones).
Segon, l'adequació comunicacional: que l'estand sigui adequat al seu contingut; és a dir, que per una part assumeixi un caràcter vestibular, obert a l'acostament dels visitants i que per una altra el seu tractament d'interior estigui d'acord amb el caràcter d'allò que s'exposa o es dóna a conèixer. S'ha de tenir present el fet que a les parcel·les assignades a cada estand és prohibit fer servir ciment, cosa que obliga a l'auto-estabilitat dels elements formadors de l'espai (parets, expositors, mostradors, etc., si és que n'hi ha). Us aconsellem que feu una silueta humana a l'escala de l'estand, de manera que es pugui fer servir per imaginar/explorar, des de dins, no solament l'espai que es dissenya, sinó també aspectes, igualment valorables, de tipus ergonòmic i circulatori.
Activitat basada en una de les tres parts de l'examen de les PAU-LOGSE. Curs 1999-2000. Fonaments de disseny. Sèrie 1.

A partir d'avui aniré publicant les propostes lliurades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada