8 d’abril de 2010

Treball: Suport per a mòbil. Curs 09-10. Proposta de Gemma González Marquet

El treball presentat per la Gemma incloïa dues maquetes desestimades per problemes relacionats amb la funcionalitat, en la primera proposta la llengueta inferior del suport cedia i el mòbil relliscava, en la segona, la part posterior del suport no tenia prou força i el mòbil queia enrrere. En la proposta definitiva, feta amb plàstic flexible, va solucionar aquests dos aspectes, el tipus de material emprat, a més, permet que la part posterior del suport es corvi lleugerament, creant una forma curvil·línia que genera vistes molt interessants si es canvia el punt de vista de  l'observador en relació a l'objecte. M'agradaria destacar la qualitat del procés projectual seguit  per la Gemma en aquest treball, basat en l'elaboració de propostes volumètriques, el seu anàlisi i posterior solució.

Proposta desestimada número 1:


Proposta desestimada número 2:
Proposta definitiva:


1 comentari: