21 de març de 2010

PICTOGRAMES

Durant el primer trimestre vam realitzar el disseny de dos pictogrames que indiquessin l'accés als lavabos de dona i d'home d'un espai públic. Els pictogrames són símbols gràfics que expressen una idea molt concreta mitjançant imatges esquemàtiques d'objectes. Per al seu disseny es sintetitzen les formes més característiques dels referents que es representen perquè siguin visualment clares i el missatge sigui entenedor i ràpid de comprendre. Normalment es prescindeix de text o d'altres caràcters i s'utilitza la combinació de dos colors, un que fa de fons i l'altra de figura. Condicionants que cal tenir en compte:
- Adaptació al marc arquitectònic on s'hauran d'ubicar.
- Ús de codis icònics universals.
- Ús d'imatges inequívoques i evidents.
- Simplicitat formal: cal que es puguin veure amb claretat a la màxima distància possible.
Va ser un treball dificultós perquè era fàcil confondre'l amb un treball d'il·lustració o de cartellisme i caure en propostes molt decorativistes que no s'atenien a la funcionalitat explicitada. 

Esther Granados
Gemma González
Raquel Pérez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada